Cao đẳng Mỹ

Chương trình cao đẳng Mỹ hoặc cộng đồng tại Mỹ là sự lựa chọn tốt nhất cho học sinh muốn theo học bậc học đại học tại Mỹ với chi phí thấp nhất. Study Group và Student Management Group là các tập đoàn giáo dục uy tín hàng đầu trên toàn thế giới đã lựa chọn một số trường cao đẳng cộng đồng có chất lượng giảng dạy cao, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình học đa dạng, hoạt động ngoại khóa phong phú và cơ hội chuyển tiếp vào hầu hết các trường đại học được công nhận tại Mỹ.

Yêu cầu nhập học chương trình cao đẳng Mỹ:

  • Tối thiểu hoàn tất lớp 11
  • Điểm học tập từ trung bình khá trở lên
  • Không cần TOEFL

Các chương trình du học cao đẳng Mỹ nổi bật: