demo danh mục

Partial Scholarship for Undergraduate and Postgraduate:

Trị giá: AUD 5,000/ năm

Điều kiện:

+ GPA >= 7.5

+ IELTS không quy định phải đủ điều kiện đầu vào. Học sinh có thể học tiếng Anh thêm tại MIT, nhưng phải đảm bảo vào khóa chính trong năm 2017

+ Để duy trì học bổng cho năm tiếp theo thì GPA năm đầu tiên >= 75%

Cẩm nang du học View all