Du học thạc sĩ Mỹ

Tại một số nước như Mỹ, Nhật, bằng thạc sĩ là một bằng cấp sau đại học. Có 2 loại bằng thạc sĩ phổ biến: Thạc sĩ về khoa học nhân văn và thạc sĩ về khoa học tự nhiên. Các bằng thạc sĩ này có thể thu được thông qua các khóa học được giảng dạy trên lớp (taugh MA hay course-based) hoặc thông qua việc nghiên cứu một đề tài trong một lãnh vực nào đó dưới sự hướng dẫn của một giáo sư (research-based hay MA by research), hoặc kết hợp cả 2 hình thức học tập và nghiên cứu này.

Chương trình học MBA tại Mỹ:

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA): là một bằng cấp về quản trị kinh doanh, thu hút rất nhiều học viên từ nhiều ngành học khác. Học vị MBA xuất phát đầu tiên từ Mỹ, vào cuối thế kỷ 19 khi nước Mỹ đã tiến hành công nghiệp hóa và các công ty bắt đầu tìm kiếm các cách tiếp cận khoa học về vấn đề quản trị.

Yêu cầu nhập học thạc sĩ Mỹ được áp dụng với các loại bằng khác nhau.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline: 0914 64 2050

Các chương trinh du học thạc sĩ Mỹ nổi bật: