Học bổng du học Anh

Thông tin học bổng du học Anh tại các trường, các ngành tại du học HDEducation luôn được cập nhật mới nhất và thường xuyên. Hotline: 096 13 17 351

Các cách thức phổ biến nhất để đạt được học bổng du học Anh bao gồm:

  • Căn cứ vào thành tích: các học bổng này được căn cứ vào bảng điểm sinh viên hoặc các hoạt động ngoại khóa như là thành tích thể thao và phục vụ cộng đồng.
  • Sinh viên đặc biệt: các học bổng này dành cho các sinh viên có đủ điều kiện được căn cứ vào các yếu tố như là giới tính, dân tộc, tôn giáo, tiểu sử gia đình và tiền sử bệnh án.
  • Điểm đến đặc biệt: các học bổng này được chính phủ hay trường đại học cấp cho các sinh viên đến từ một đất nước đặc biệt.
    Ngành học đặc biệt: các học bổng này được trường đại học hay trường học cấp cho các sinh viên dự định theo đuổi một ngành học đặc biệt.

Các chương trình học bổng du học tại Anh hấp dẫn: