Học sinh đậu Visa

Chúc mừng em Nguyễn Vũ Nhật Linh đậu visa du học trường Harvest Christian Academy. Chúc em lên đường học tập thành công!
Chúc mừng em Nguyễn Vũ Nhật Linh đậu visa du học trường Harvest Christian Academy. Chúc em lên đường học tập thành công!