Những thay đổi trong cấu trúc đề thi SAT năm 2016

0

Những thay đổi trong cấu trúc đề thi SAT năm 2016

Theo College Board – tổ chức phi lợi nhuận quản lsy thì kỳ thi SAT, từ tháng 3/2016, cấu trúc đề thi SAT sẽ được thay đổi nhằm đánh giá chính xác hơn các kĩ năng của từng em học sinh.

Bảng thông kê những thay đổi trong cấu trúc đề thi SAT năm 2016

Thay đổi đề thi SAT SAT hiện tại (Có trước tháng 1 năm 2016) SAT mới (từ tháng 3 năm 2016)
Điểm số ¼ điểm phạt cho câu trả lời sai.Tổng điểm là 2400 với: Không có điểm phạt.Tổng điểm là 1600 với:
   
Toán: 800 Toán: 800
Đọc hiểu: 800 Đọc-Viết: 800
Viết: 800 Bài luận không bắt buộc
Cấu trúc 3 bài đọc hiểu (20-25 phút mỗi bài)  
3 bài kiểm tra Toán (10-25 phút mỗi bài)
3 bài viết (10-25 phút mỗi bài)
1 bài viết luận (25 phút)
1 bài kiểm tra thực nghiệm
Đối với câu hỏi trắc nghiệm có 5 lựa chọn
1 bài kiểm tra đọc và viết với 65 phút cho phần đọc và 35 phút cho phần ngôn ngữ và viết
1 bài kiểm tra Toán với 55 phút cho phần được sử dụng máy tính và 25 phút cho phần không được sử dụng máy tính
1 bài viết luận (50 phút)
Đối với câu hỏi trắc nghiệm có 4 lựa chọn
Thời gian 3 tiếng 45 phút 3 tiếng; hoặc 3 tiếng 50 phút nếu có bài viết luận
Viết luận Bài viết luận là bắt buộc  
Học sinh có 25 phút để hoàn thành bài
Các luận điểm và độ chính xác của dữ liệu được nêu ra không được kiểm tra
Điểm được tính cùng với phần trắc nghiệm Viết
Bài luận là tự chọn
Học sinh có 50 phút để phân tích một văn bản 650-750 chữ và hoàn thành bài luận
Bài luận kiểm tra khả năng đọc, phân tích và viết, đòi hỏi học sinh phân tích tài liệu và giải thích luận điểm của tác giả
Liên quan đến vấn đề thực tế
Toán Tập trung vào nhiều chủ đề  
Tập trung vào kĩ năng tính toán
Được sử dụng máy tính trong tất cả các phần
Tập trung vào phân tích số liệu, số học và  giải toán.
Máy tính được sử dụng cho 37 câu, và 20 câu không được sử dụng máy tính
Đọc và Viết Đọc gồm 2 phần: hoàn thành câu và đọc hiểu với đoạn văn ngắn (100-150 từ) và đoạn văn dài (400-850 từ) Đọc
Viết: là điểm phần trắc nghiệm viết và viết luận  
  Không có phần hoàn thành câu
  Kiểm tra hiểu biết thông qua các đoạn văn về Mỹ, về văn hóa, lịch sử/xã hội học và khoa học thế giới.
  Viết và ngôn ngữ
  Kiểm tra thông qua các đoạn văn liên quan đến nghề nghiệp, lịch sự/xã hội học, nhân chủng học và khoa học.

Đó là những thay đổi trong cấu trúc đề thi SAT. Nhằm nâng cao chất lượng của kỳ thi SAT giúp các em học sinh nâng cao khả năng tư duy tính sáng tạo và biết tìm tò nghiên cứu. SAT cũng dành cho mục đích du học. Đối với du học Mỹ thì đó là kỳ thi chuẩn hóa cho việc tuyển sinh vào một số trường đại học tại Mỹ.

Mọi thông tin chi tiết về du học hoặc cần tư vấn du học tại Mỹ các bạn có thể liên hệ tại địa chỉ:

cong-ty-du-hoc-hdeducation