Thông tin chương trình du học trung học tại Canada

0

trunghoc

Chương trình du học trung học tại Canada:

  • – Trung học ở Canada gồm có hệ thống trường công và trường tư. Trường công ở Canada hầu hềt đều là thành viên của các hiệp đoàn trường, chủ yếu là dành cho học sinh tại địa phương đó. Học viên các trường tư thục có thể đến từ nhiều vùng khác nhau. Vì thế ở các trường này hầu hết đều có hệ thống ký túc xá dành cho học viên ở xa hoặc sinh viên quốc tế. Học sinh quốc tế có thể theo học tại hệ thống trường trung học tư thục với chương trình trung học bình thường hoặc chương trình dự bị đại học. Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội được học tại các trường trung học công lập ở Canada.
  • – Đợt nhập học: Tháng 9, tháng 1
  • – Các môn học chính: Toán, Anh văn, Khoa học, Văn học, Lịch sử và các môn học tự chọn như Mỹ thuật, Âm nhạc